Statenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwshttp://www.vvdgelderland.nlStatenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwsnlDe VVD Statenfractie is er voor ķ!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77315/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72923/preview.jpg" class="intro" alt="" />Heeft u een vraag over een zaak die bij u in de gemeente speelt en raakvlakken heeft met de provincie? Wilt u meer weten over de provinciale beleidsthema's? Wilt u uw kennis en kunde met ons delen? Bent u benieuwd naar de mening van de provinciale VVD-fractie over bepaalde onderwerpen? Of wilt u de Statenfractie eens uitnodigen voor een werkbezoek? Neem dan rechtstreeks contact op met het VVD-Statenlid dat verbonden is aan uw gemeente. In <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/73265/download.pdf" target="_blank"><strong>dit overzicht</strong>¬†</a>leest u welke naam bij welke gemeente hoort. Alle contactgegevens van de Statenleden vindt u <strong><a href="http://vvdgelderland.nl/mensen_23389/" target="_blank">hier</a>. Wij horen graag van u!</strong></p>Thu, 09 Jul 2015 21:12:00 -0000Veerkracht en lef in Neerijnen tijdens werkbezoek VVD TK-lid Helma Loddershttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77081/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/73086/preview.jpeg" class="intro" alt="" />Maandag 15 juni jl. bezocht VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders (zie foto onderstaand) de VVD-afdeling Neerijnen. Bart Elbers en Corrie-Christine van der Woude namen deel aan dit werkbezoek namens de VVD-fractie in Provinciale Staten. Onder leiding van oud-VVD Statenlid Roef van Waarden bezochten zij in twee uur tijd een heel aantal interessante locaties.</p>Thu, 09 Jul 2015 21:10:00 -0000VVD Gelderland krijgt een nieuw jasje...http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77318/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/41330/preview.jpg" alt="" class="intro" />Tijdens het zomerreces zal de website van de VVD Kamercentrale Gelderland en de VVD Statenfractie Gelderland in een nieuw jasje gestoken worden. De site wordt overzichtelijker en daarmee nog gebruiksvriendelijker. Als vanouds zult u ook op de nieuwe site informatie vinden van bestuurlijke aard over onder andere algemene ledenvergaderingen, opleidingen en campagnes. Daarnaast treft u natuurlijk het meest actuele nieuws vanuit de Gelderse Provinciale Staten aan. U kunt straks bovendien makkelijk de contactgegevens vinden van alle provinciale VVD-spelers maar ook nadere informatie van bijvoorbeeld de 3 Waterschapsfracties in Gelderland te weten van Rivierenland, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe.¬†<br />Ons website-adres blijft overigens ongewijzigd!<br /><strong>We hopen u vaak te mogen begroeten op onze nieuwe site!¬†<br /></strong><strong>Bestuur VVD Kamercentrale Gelderland en VVD Statenfractie Gelderland</strong></p>Thu, 09 Jul 2015 21:08:00 -0000Schrijf u nķ in voor interessante VVD-trainingen!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77316/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/52063/preview.jpg" alt="" class="intro" />VVD Gelderland nodigt u van harte uit om een van de¬†opleidingen te volgen die worden ge√Įnitieerd door het opleidingsinstituut van de landelijke VVD, de Haya van Somerenstichting.</strong>¬†<br />U kunt met de trainingen uw inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden ontwikkelen.¬†Er worden¬†trainingen over verschillende onderwerpen gegeven.¬†<br />Naast kennisoverdracht staan gezelligheid en informeel netwerken bij ons hoog in het vaandel.¬†<strong>Het is bovendien een ideale manier om andere VVD'ers uit uw afdeling of regio te leren kennen.</strong></p>Thu, 09 Jul 2015 20:50:00 -0000VVD in Waterschap Rijn en IJssel houdt koershttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77462/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72020/preview.jpg" class="intro" alt="" /></strong>De verkiezingsbelofte van de VVD; lage waterschapslasten, is op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli al ingevuld. Door het aannemen van de Perspectievennota 2016 -2019 is vastgesteld dat de belasting niet verhoogd wordt met 4%, zoals eerder was besloten, maar met 3%. Ook op de andere thema&#8217;s ligt de VVD uitstekend op koers.</p>Thu, 09 Jul 2015 20:44:00 -0000Landelijk Congres VVD-Seniorennetwerk 11 september in Gelderland!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77400/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/43871/preview.jpg" alt="" class="intro" />UITNODIGING</strong> -¬†De stuurgroep van het Seniorennetwerk van de VVD nodigt u graag uit voor het jaarlijkse Senioren Netwerk Congres op 11 september 2015 in Heteren.<br />Dit congres is als altijd een <strong>uitstekend platform om met VVD-ers en Kamerleden ideee&#776;n uit te wisselen</strong> over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.<br /><span>In de ochtend staan twee inleidingen op het programma over de arbeidsparticipatie van 50 plussers¬†</span><span>door dr. Paul G.W. Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie aan de VU te Amsterdam en de invloed van senioren op de vrijetijdsmarkt, door de heer Hans Dominicus, directeur Centre of Expertise for¬†</span>Leisure,Tourism and Hospitality (CELTH).</p>Thu, 09 Jul 2015 20:14:00 -0000Nieuwsflits VVD in Waterschap Vallei en Veluwehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77399/<p><span class="belangrijk"><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72118/preview.jpg" class="intro" alt="" />VVD blij met lastenverlichting vanaf 2016!<br /></strong></span><strong>Conclusie van de eerste 100 dagen:¬†</strong><strong>Innovatief en goed </strong><strong>&#8216;</strong><strong>in control</strong><strong>&#8217;</strong><br />Na een intensief, leerzaam en vooral inspirerend inwerkprogramma met als afsluiting een gesprek met Dijkgraaf Tanja Klip, ging de VVD-fractie fris van start. De jaarstukken 2014 en de Voorjaarsnota stonden als eerste grote mijlpalen op de vergaderkalender.¬†Er blijkt een innovatieve organisatie te staan, die qua bedrijfsvoering goed &#8216;in control&#8217; is en bovendien gezond. VVD-Heemraad Victor Doorn was ook in de vorige periode al eindverantwoordelijk bestuurder voor de financien. Met zijn huidige portefeuille Financi√ęn en Belastingen wil de VVD deze koers dan ook graag vasthouden. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota is ook een voornemen tot lastenverlichting voor onze ingezetenen en bedrijven gerealiseerd! Een mooie opsteker zo aan het begin van deze nieuwe periode.</p>Thu, 09 Jul 2015 20:13:00 -0000Voorjaarsnota: goede basis voor voortgang beleid en nieuwe initiatievenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77453/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72099/preview.png" class="intro" alt="" />SPREEKTEKST HANS DE HAAN,¬†</strong><strong>FRACTIEVOORZITTER VVD STATENFRACTIE GELDERLAND,¬†</strong><strong>BIJ DE BEHANDELING VAN DE VOORJAARSNOTA,¬†</strong><strong>TIJDENS DE STATENVERGADERING VAN 8 JULI 2015<br /></strong>"De VVD is tevreden dat na de verkiezingen van 18 maart jl. en de formatie van het nieuwe College, doorgaande investeringen kunnen worden gedaan en bestaande projecten kunnen worden gecontinueerd.¬†<span>Dat is het voordeel van een ongewijzigd beleid; </span><strong>doorgaan en afmaken</strong><span>. Voor werk en zekerheid voor onze inwoners. De werkeloosheid in Gelderland is weliswaar lager dan landelijk, maar nog steeds te hoog.¬†</span>De provincie schept randvoorwaarden; de ondernemers moeten het doen. <strong>Aandacht voor economische ontwikkeling</strong> van Gelderland is essentieel voor de komende periode.</p>Thu, 09 Jul 2015 15:28:00 -0000Ruimtelijke ordening: geen dicterende provinciehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77437/<p><span><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/10815/preview.jpg" alt="" class="intro" />In de laatste vergadering van het jaar stond onder andere het programma Steengoed Benutten op de agenda. Het voorstel gaf een overzicht van de grote ruimtelijke transformaties die we tegemoet gaan. Of het nu de benodigde hoeveelheid woningen, industrieterreinen, kantoren, stallen of winkels betreft; overal zitten we midden in overgangen¬†waarbij voornamelijk minder, maar ook anders ingerichte vierkante meters nodig zijn.¬†</span></p>Thu, 09 Jul 2015 15:24:00 -0000Gemeenteraden nu aan zet met rapport 'Sterk Bestuur'http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77450/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/8338/preview.jpg" alt="" class="intro" />Provinciale gegevens delen met gemeenten<br /></strong>Op 7 juli jl. bespraken Provinciale Staten het rapport 'Sterk Bestuur'. De conclusies van het rapport zijn helder. De commissie 'De Graaf' roept op een visie te ontwikkelen op de borging van een slagvaardige lokale overheid. De VVD deelt de conclusies, maar merkt daarbij op dat discussies over lokaal bestuur primair plaats dient te vinden in de gemeenteraden. De provincie kan hierin faciliteren. De stappen die Gedeputeerde Staten de komende periode wil zetten, kunnen dan ook op steun van de Gelderse liberalen rekenen.</p>Thu, 09 Jul 2015 15:16:00 -0000Doorbraak knooppunten Hoevelaken en Barneveld!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77451/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/73341/preview.jpg" alt="" class="intro" />Onlangs heeft Rijkswaterstaat een toelichting gegeven op het project knooppunt Hoevelaken (A1/A28). De informatieavond ging over de gunning, vervulde wensen en opties. Door Rijkswaterstaat werd aangegeven dat het voor het project noodzakelijk was het geheel goed af te bakenen waardoor het knooppunt Barneveld A1/A30 (zie foto, BRON: Barneveldse Krant) buiten de scope is gekomen. Dat er bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken ook nog meer problemen gaan ontstaan bij het knooppunt Barneveld wordt ook door Rijkswaterstaat onderkend.¬†Vorig jaar heeft de VVD Gelderland aangedrongen op nader onderzoek naar het knooppunt Barneveld.¬†</p>Thu, 09 Jul 2015 15:15:00 -0000Staten willen meer informatie over bescherming Nieuwe Hollandse Waterliniehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77455/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/50268/preview.jpg" alt="" class="intro" />Tijdens de bespreking van het¬†Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, onderdelen water en natuur, tijdens de Statenvergadering van 7 en 8 juli jl. werd door VVD Statenlid Bastiaan Meerburg aangegeven dat de Provinciale Staten tot op heden slechts zeer beperkt zijn meegenomen in het proces rondom de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, wat grote consequenties kan hebben voor de regio. Voor een goede en evenwichtige besluitvorming is het belangrijk dat Statenleden voldoende zijn ge√Įnformeerd over de consequenties van hun beslissingen. Dat is nu niet het geval.</p>Thu, 09 Jul 2015 14:16:00 -0000VVD tevreden over proces Waalweelde-Westhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77454/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/34166/preview.jpg" alt="" class="intro" />SPREEKTEKST BART ELBERS,¬†</strong><strong>LID VVD STATENFRACTIE GELDERLAND,¬†</strong><strong>BIJ DE BEHANDELING VAN HET AGENDAPUNT¬†</strong><strong>&#8216;STRUCTUURVISIE WAALWEELDE WEST&#8217;¬†</strong><strong>TIJDENS DE STATENVERGADERING VAN 7 EN 8 JULI 2015<br /></strong>"Nederland is een waterland. We wonen hier met zijn allen in een rivierdelta.¬†<span>Hier wonen heeft vele voordelen, maar maakt ook permanente aandacht voor hoogwaterveiligheid noodzakelijk. Het is niet voor niets dat de waterschappen onze eerste , oudste overheden zijn. Zonder hoogwaterveiligheid; geen Nederland.¬†</span>En dat vergt offers, elke generatie weer. Dijken verhogen, ruimte in uiterwaarden maken, dijken verleggen. Mensen die nabij een rivier wonen spreken altijd met respect over dat water. En dat hebben wij ook nu in het dossier Waalweelde West veel gehoord: als het nodig is, is het nodig. De offers van enkelen ten behoeve van de veiligheid van velen. Dat maakt dat wij met respect spreken over alle betrokkenen.</p>Thu, 09 Jul 2015 14:05:00 -0000Verklaring Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderlandhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76922/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65845/preview.jpg" alt="" class="intro" />Verklaring van Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland:</strong> "Ik heb vanochtend in een interview uitlatingen gedaan die ik niet had moeten doen. Onbedoeld is het beeld ontstaan als zouden VVD'ers¬†te goed zijn om 2e klasse met de trein te reizen. Dit is uiteraard absoluut onjuist.¬†Noch ik, noch mijn fractieleden zijn van mening dat zij per 1e klasse zouden¬†moeten reizen. Daarom neem ik mijn woorden terug.¬†<br />Door deze verkeerde beeldvorming¬†heb ik¬†mijn partij geen goed gedaan. Ik bied¬†daarvoor mijn excuses aan. Als net benoemde fractievoorzitter¬†heb ik t√© ongenuanceerd uitlatingen gedaan die ook geen recht doen aan mijn mening en die van¬†mijn fractie."</p>Thu, 04 Jun 2015 16:19:00 -0000Beleidsrekening 2014: VVD trots op provinciale resultatenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76918/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72913/preview.jpg" class="intro" alt="" />VVD Statenlid Mike Waltmans tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 juni jl. (zie foto's): "Vandaag vieren we de jaarlijkse provinciale gehaktdag. Dat dit Gelderse gehakt ons goed mag smaken. Lekker gekruide verhaaltjes graag.<br />Gelderland sloot in 2014 een paar belangrijke provinciale mijlpalen af. De economische neergang stopte en economisch herstel trad gelukkig weer in. De werkloosheid nam niet meer toe. Het was ons laatste volledige jaar als aandeelhouder van Nuon. De provinciale taak van de jeugdzorg is gedecentraliseerd naar de gemeenten. En het was het laatste jaar van de bestuursperiode 2011-2015.</p>Thu, 04 Jun 2015 13:26:00 -0000Het coalitieakkoord voor 2015 - 2019http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76910/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72910/preview.jpg" class="intro" alt="" /></strong>Vier partijen (VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid) vormen sinds april 2015 samen het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten in het voorjaar van 2015 hebben zij een coalitieakkoord geschreven. Daarin staat waar het college van Gedeputeerde Staten (GS), zie foto, tot de volgende verkiezingen in 2019 aan werkt.¬†</p>Thu, 04 Jun 2015 10:15:00 -0000Definitieve VVD Statenfractie gaat graag voor ķ aan de slag!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76418/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72923/preview.jpg" class="intro" alt="" />Op woensdag 29 april jl. hebben de Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met een College van Gedeputeerde Staten van¬†drie vrouwen en drie mannen (zie ook <a href="http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76249/" target="_blank">onze eerdere berichtgeving</a>). <br />Trots kunnen wij melden dat voor de VVD Jan Markink en Conny Bieze opnieuw als Gedeputeerden zijn benoemd. Daardoor zijn er twee plekken vrijgekomen in de Statenfractie en deze worden ingevuld door Bart Elbers en Marieke Schriks die op 29 april jl. ook direct werden ge√Įnstalleerd als Statenlid. <br />De definitieve VVD Statenfractie is daarmee een feit. <br /><strong>Op de foto van links naar rechts: Anja Prins, Mike Waltmans, ¬†Hans de Haan (Fractievoorzitter), Bastiaan Meerburg, Ans Huisman, Bart Elbers, Frederik Peters, Marieke Schriks, Ren√© Westra.¬†</strong></p>Wed, 29 Apr 2015 17:27:00 -0000Gelders college telt drie vrouwen en drie mannenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76249/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/68234/preview.jpg" class="intro" alt="" />Als de Staten er mee instemmen, krijgt Gelderland een college van Gedeputeerde Staten met drie vrouwen en drie mannen. Tijdens een persconferentie over het coalitieakkoord maakten de partijen ook hun kandidaat-gedeputeerden bekend.<strong> Het gaat om Jan Markink (foto onderstaand) en Conny Bieze (VVD) (zie foto), Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten (CDA), Michiel Scheffer (D66) en Josan Meijers (PvdA).</strong>¬†<strong>Bekijk <a href="http://www.gelderland.nl/4/actueel/Nieuws/Gelders-college-telt-drie-vrouwen-en-drie-mannen.html" target="_blank">hier</a>¬†de video¬†van de presentatie.</strong></p>Tue, 21 Apr 2015 19:03:00 -0000COALITIE GELDERLAND KIEST VOOR AMBITIE EN SAMENWERKINGhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76237/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/14394/preview.jpg" alt="" class="intro" />De nieuwe Gelderse coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA wil de economie versterken, levendige steden, een leefbaar platteland, een weerbare samenleving en meer duurzame energie. Maar deze ambities kan en wil zij alleen realiseren door nog meer te investeren in samenwerking. Dat staat in het <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72372/download.pdf" target="_blank">coalitieakkoord</a>¬†dat de vier partijen presenteerden op maandag 20 april. Bekijk <a href="http://www.gelderland.nl/4/actueel/Nieuws/Coalitie-kiest-voor-ambitie-en-samenwerking.html" target="_blank">hier </a>de video van de presentatie.</strong></p>Tue, 21 Apr 2015 19:00:00 -0000Kandidaten bekend voor Dagelijks Bestuur Waterschap Vallei en Veluwehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76270/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/68732/preview.jpg" alt="" class="intro" />De formatiebesprekingen tussen de fracties van Waterschap Vallei en Veluwe zijn onder leiding van de (in)formateur, de heer Co Verdaas succesvol verlopen. Dit heeft geleid tot een voordracht aan het algemeen bestuur over de samenstelling van het dagelijks bestuur. De heer Verdaas heeft op woensdag 15 april zijn eindrapportage over de samenstelling afgerond. De definitieve besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 29 april.</p>Tue, 21 Apr 2015 13:31:00 -0000