Statenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwshttp://www.vvdgelderland.nlStatenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwsnlVVD Senioren Netwerk Congres 12 september a.s.http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69957/<img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/43871/preview.jpg" class="intro" alt="" /><p><span>Dit congres is als altijd een uitstekend platform om met VVD-ers en Kamerleden ideee&#776;n uit te wisselen over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.<br /> In de ochtend staan twee inleidingen op het programma: <strong>"</strong></span><span><strong>Vergrijzing biedt kansen, vereist verandering!"</strong> </span><span>door de heer Govert Gijsbers van TNO, en <strong>"</strong></span><span><strong>Hoe krachtig is de positie van de patie&#776;nt /clie&#776;nt?"</strong> </span><span>door mevrouw Wilma de Wind van het NPCF. </span></p>Mon, 21 Jul 2014 11:36:00 -0000Video Mike Waltmans: "Gelderse economie: sterk en robuust"http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69871/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65902/preview.jpg" alt="" class="intro" />Wilt u weten waarom Mike Waltmans, voorzitter van de VVD Statenfractie Gelderland, de bureaucratie hard wil bestrijden, hoe hij denkt over wonen en recreëren in onze provincie en hoe hij toekomst wil bieden aan de mensen in Gelderland? Kijk dan naar zijn <strong><a href="http://vimeo.com/album/2940132/video/100308481" target="_blank">60-seconden portret</a>.</strong></p>Tue, 15 Jul 2014 08:50:00 -0000Krijgen Gelderse kinderen in 2015 de juiste ondersteuning?http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69770/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/50117/preview.jpg" class="intro" alt="" />De ingezette transitie van de jeugdzorg is over een half jaar een feit en de Provincie Gelderland heeft samen met de regio's nog het nodige te doen om te komen tot een warme overdracht. Er vindt een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats toegespitst op inzet van mogelijkheden dicht in de buurt. Moge duidelijk zijn dat de VVD dit een goede beweging vindt; leg zaken daar neer waar ze horen! <br /><span></span></p>Mon, 14 Jul 2014 07:33:00 -0000VVD-senioren in gesprek met Conny Bieze over mobiliteithttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69725/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65760/preview.png" alt="" class="intro" /><strong>VVD-SENIOREN IN HET HUIS DER PROVINCIE ARNHEM</strong><br />Er is maar één Huis der Provincie in Nederland en dat Huis staat in Arnhem. De bedoelde provincie is dus Gelderland. Waar anders? Want daar kwamen 24 senioren bijeen op 23 juni 2014 voor twee onderwerpen: mobiliteit en bezichtiging van het HdP. Mobiliteit behoort naast Economische zaken en Handhaving tot de portefeuille van de VVD-gedeputeerde Conny Bieze. Zij gaf een overzicht van de belangrijkste actuele punten met betrekking tot het verkeer in de breedste zin van het woord in Gelderland. Daar vallen niet alleen 1200 kilometer provinciale wegen en even zoveel kilometers fietspaden onder haar gezag, maar ook alle vormen van openbaar vervoer.</p>Mon, 14 Jul 2014 06:02:00 -0000Hard doorwerken aan herstel werkgelegenheid en economiehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69793/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/19528/preview.jpg" alt="" class="intro" />Fractievoorzitter Mike Waltmans opende zijn bijdrage bij de bespreking van de Voorjaarsnota in de Statenvergadering van 9 juli jl. (zie onderstaande foto) als volgt: "Het vertrouwen van de burger in de economie is sinds eind vorig jaar enorm toegenomen. Onze economie groeit weer. Het vertrouwen van bedrijven is ook behoorlijk toegenomen. Dat zijn belangrijke basissignalen van herstel. Het aantal faillissementen is flink gedaald. Er wordt meer geïnvesteerd. Er is voorzichtig economisch herstel, maar het ijs is nog dun." &#8232;<br /><strong><em>Onderstaand nog een aantal passages uit de inbreng van Mike Waltmans. De complete tekst vindt u <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65825/download.pdf" target="_blank">hier</a>.</em></strong></p>Thu, 10 Jul 2014 14:30:00 -0000Dynamische Omgevingsvisie biedt ruimte aan ontwikkelingenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69754/<p><em><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65784/preview.jpg" class="intro" alt="" />"Mijnheer de Voorzitter, Vandaag is het dan zover. Drie jaar is in samenspraak met velen voortvarend gewerkt aan de <a href="http://www.gelderland.nl/4/Home-Actueel/Nieuws/Staten-stemmen-voor-Omgevingsvisie.html" target="_blank"><strong>OmgevingsVisie Gelderland</strong></a>. De gekozen opzet, structuur en inrichting van het proces was uniek met als zeer positief resultaat dat de OmgevingsVisie veel meer ruimte geeft voor rollende of dynamische ontwikkelingen van het ruimtelijk beleid dan in het nu nog vigerende Streekplan 2005. Van tien jaar 'vast&#8217; naar 'flexibel en toekomstgericht'.</em> <br /><strong>Met deze woorden begon VVD Statenlid Alexander Vos de Wael zijn bijdrage tijdens het eerste deel van de Statenvergadering op dinsdagavond 8 juli 2014, toen de Omgevingsvisie aan de orde kwam (zie foto's). </strong></p>Thu, 10 Jul 2014 14:21:00 -0000Heldere weergave Gelderse financinhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69762/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65787/preview.jpg" class="intro" alt="" /></strong>Een infographic met daarin de wijzingen op de begroting uit de Voorjaarsnota heeft afgelopen week op Facebook met slechts beperkt budget 202.880 jongeren bereikt (17-32 jarigen in Gelderland). Ruim 1.400 jongeren hebben ook daadwerkelijk geklikt, geliket, gedeeld of gereageerd. De infographic is gemaakt om de Voorjaarsnota voor een groot, (relatief) jong publiek toegankelijk te maken.</p>Thu, 10 Jul 2014 14:15:00 -0000Video Karin Reesing-Som over eigen verantwoordelijkheidhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69642/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65847/preview.jpg" alt="" class="intro" />Wilt u weten waarom Karin Reesing-Som voor de VVD kiest, waarom zij met veel plezier Statenlid is en waarom je elkaar nodig hebt om iets te bereiken? Kijk dan naar haar <a href="http://vimeo.com/album/2940132/video/97336752" target="_blank">VIDEO</a>.</strong></p>Thu, 10 Jul 2014 14:15:00 -0000VVD wil spoorwegovergangen veiliger makenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69803/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65839/preview.jpg" alt="" class="intro" />De provincie gaat de knelpunten bij spoorwegovergangen in Gelderland samen met het rijk en gemeenten aanpakken. Een motie van de VVD met die strekking is tijdens de Statenvergadering van 9 juli jl., bij de behandeling van de Voorjaarsnota aangenomen. VVD Statenlid Anja Prins: "Landelijk zijn er 140 knelpunten bij spoorwegovergangen, 27 daarvan liggen in Gelderland. De aanpak van deze knelpunten verbetert de veiligheid, maar ook de bereikbaarheid van de regio."</p>Thu, 10 Jul 2014 13:36:00 -0000Niet natuur, maar juridisch kader is hindermacht!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69801/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/9510/preview.jpg" alt="" class="intro" />Tijdens de Statenvergadering op 9 juli jl. werd een debatverzoek van de VVD behandeld (zie onderstaande foto) om voor bedrijven duidelijkheid te krijgen over bestaand gebruik in en nabij Natura2000 gebieden Veluwe en Rijntakken. Hierover had woordvoerder Bastiaan Meerburg uitgebreid contact gehad met onder meer VNO-NCW, de Recron, de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI) en de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Al eerder werd op deze site uitgebreid aandacht aan dit dossier besteed, zie het artikel via deze <strong><a href="http://vvdgelderland.nl/actueel_5836/69238/" target="_blank">link</a>.</strong> </p>Thu, 10 Jul 2014 12:53:00 -0000Elektrificatie regionale spoorlijnen biedt veel voordelenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69806/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65840/preview.jpg" class="intro" alt="" />De VVD heeft bij de bespreking van de Voorjaarsnota tijdens de Statenvergadering van 9 juli jl. een motie ingediend met het verzoek aan het College van Gedeputeerde Staten om met een inventarisatie te komen voor elektrificatie van de regionale lijnen. De overwegingen daarbij waren dat de rode diesel waar nu meegereden wordt op de regionale lijnen duur is en voor de lange termijn geen oplossing. Ook zal elektrificatie meer reizigerscomfort en minder milieubelasting en geluidsoverlast geven. Op basis van onderzoek is bovendien aangetoond dat het energieverbruik met 50% kan worden gereduceerd. Ook zal de trein sneller kunnen optrekken waardoor in veel gevallen tijdwinst kan worden gerealiseerd.</p>Thu, 10 Jul 2014 12:12:00 -0000U zit er straks warmpjes bij...http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69775/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65828/preview.png" alt="" class="intro" />Over het begrip energietransitie wordt door veel mensen heel verschillend gedacht. Maar dat het met recht een van de belangrijke opdrachten van deze tijd is, daar zijn we het veelal wel over eens. Maar dat belang mag er niet toe leiden dat wij de ogen sluiten voor de nadelen die aan sommige methoden van hernieuwbare energie kleven. De Gelderse VVD heeft daar een uitgesproken mening over en aarzelt niet om die luid en duidelijk te laten horen.</p>Wed, 09 Jul 2014 12:30:00 -0000VVD: Robuuste versterking van de werkgelegenheid en economiehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69765/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/44107/preview.jpg" class="intro" />In Gelderland is iedereen er inmiddels van doordrongen dat werkgelegenheid en een goed draaiende economie van groot belang zijn. Er is economisch herstel op gang gekomen en nu moeten we er voor zorgen dat de basis van dat herstel robuust wordt. Daarvoor pleit Fractievoorzitter Mike Waltmans van de Gelderse VVD (zie foto).</strong></p>Wed, 09 Jul 2014 09:44:00 -0000Generaal pardon voor bestaand gebruik bedrijven nabij Natura2000-gebiedenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69238/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65123/preview.jpeg" class="intro" alt="" />Onlangs bezocht ik met de commissie Landelijk Gebied, Cultuur &amp; Jeugdzorg <a href="http://www.rodruza.nl/nieuws/?onderwerp=provinciale_staten_gelderland_bezoekt_steenfabriek_de_zandberg" target="_blank">de steenfabriek in Gendt</a>. Een mooi bedrijf, waar men op een energiezuinige wijze bakstenen voor de bouw en straatstenen produceert. Problematisch is wel dat Natura2000 gebieden vaak nabij dit soort bedrijven worden gesitueerd en dat zij hierdoor flinke last ondervinden. En deze bedrijven zijn helaas niet de enige. Uit een pas uitgekomen onderzoek van Arcadis blijkt dat er ca. 60.000 Gelderse bedrijven binnen de invloedssfeer van Natura2000-gebieden Veluwe en Rijntakken vallen. Onduidelijk is echter wat dit precies voor hun positie betekent. Wél is duidelijk dat economische ontwikkeling, bedrijfsuitbreiding en aanschaf van nieuwe machines zeer moeizaam verloopt.</p>Tue, 10 Jun 2014 11:52:00 -0000ALV 23 juni, 20.30 uur Westervoort, t.b.v. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69185/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/43871/preview.jpg" class="intro" alt="" />Geacht VVD-lid, Op maandag 23 juni a.s. vindt om 20.30 uur in zaal Wieleman in Westervoort de Algemene Ledenvergadering (officieel genoemd ALV 1) van de Waterschapcentrales Vallei en Veluwe, Rivierenland en Rijn en IJssel plaats. Direct aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de Kamercentrale Gelderland plaats waarin onder andere de Provinciale Statenverkiezingen aan de orde zullen komen. De stukken die horen bij de agenda voor de Waterschapscentrales en de <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65287/download.pdf" target="_blank">agenda voor de Gelderse Ledenvergadering</a>, vindt u op &#8216;mijnvvd&#8217; / kamercentrale&#8216;.</strong> (Uw inlogcode kunt u opvragen bij het landelijke VVD partijbureau op het nummer 070 &#8211; 361 30 61.). <br />Op 23 juni speelt Nederland om 18.00 uur een WK-voetbalwedstrijd, vandaar het aanvangstijdstip 20.30 uur. <em>(Let op; de eerder gecommuniceerde datum van 16 juni voor deze ALV is dus niet meer actueel).</em></p>Fri, 06 Jun 2014 07:15:00 -0000Energietransitiebeleid; meten is weten...http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69108/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/38726/preview.gif" class="intro" alt="" />Dat adagium uit mijn HTS-tijd schoot de afgelopen dagen herhaaldelijk door mijn hoofd. <span>In Gelderland geven wij tientallen miljoenen euro's uit aan energie-transitie. En weten wij (als PS) nu precies waaraan, met welk rendement, met welk resultaat? Nee, dat weten wij eigenlijk niet. </span>Toen het College van Gedeputeerde Staten (GS) dus voorstelde om 35 miljoen voor dit doel anders te willen bestemmen, lag de noodzaak om dit eerst goed te regelen, voor de hand. Samen met de PvdA heb ik daarom een debatverzoek voor de Statenvergadering van 28 mei jl. ingediend, om hier een sluitende oplossing voor te krijgen.</p>Tue, 03 Jun 2014 09:30:00 -0000VVD-senioren in gesprek met Conny Bieze over mobiliteithttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69110/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/33747/preview.jpg" class="intro" />Uitnodiging voor alle VVD-senioren in Gelderland<br /></strong>Het VVD-seniorennetwerk in Gelderland houdt op maandag 23 juni haar zevende bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Provinciehuis te Arnhem. <span>De bijeenkomst zal in het teken staan van het provinciale beleid ten aanzien van mobiliteit en de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. </span>Een rondleiding door het Provinciehuis staat ook op het programma. Onze gastspreker voor het thema mobiliteit is VVD-gedeputeerde Conny Bieze (zie foto). Als portefeuillehouder wil zij ons graag bijpraten over dit thema, dat voor vele senioren van belang is. Zij gaat in op de uitdaging dat (oudere) Gelderlanders ook in de toekomst veilig, snel, betrouwbaar én schoon kunnen reizen. Op de manier die hen het beste uitkomt, waar ze ook wonen in de provincie: in een grotere of kleinere stad, of op het platteland.</p>Mon, 02 Jun 2014 11:17:00 -0000OV-Visie moet leiden tot nieuwe initiatievenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69031/<p><span><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/19511/preview.jpeg" class="intro" />Voor het openbaar vervoer is een <a href="http://www.gelderland.nl/ovvisie.html" target="_blank">nieuwe visie</a> opgesteld door VVD-Gedeputeerde Conny Bieze en deze is met een grote meerderheid vastgesteld in de Statenvergadering van 28 mei 2014. </span>De verwachting is dat met deze visie de bereikbaarheid van lokale voorzieningen en de participatiemogelijkheden van inwoners worden bevorderd. Daarbij is de kracht van de samenleving essentieel. <span>De visie richt zich op</span><span> de lange termijn, waarin we in het stedelijke gebied het openbaar vervoer willen versterken en verbinden. Ook voor het Stadsnet zal gewerkt worden aan goed verbonden lijnen met snelheid en duurzaamheid. De visie biedt ook kansen om goede vervoersmogelijkheden voor het platteland te behouden. Gemeenten, reizigers, vervoerders en belangenorganisaties worden nadrukkelijk bij de ontwikkeling betrokken. </span></p>Wed, 28 May 2014 15:16:00 -0000REMINDER: Waterschapskandidaten via afdelingen, welkom tot 1 juni a.s. http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/67570/<img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/47088/preview.jpg" alt="" class="intro" /><p><strong>Aan: VVD-leden in de Waterschapcentrales Rivierenland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, <br /></strong>Op 18 maart 2015 worden, gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen, de Waterschapsverkiezingen gehouden en dan worden dus de besturen van de drie Waterschappen gekozen. <br /><strong><span>Tot 1 juni a.s. kunnen afdelingen nog kandidaten voordragen.</span> Leden kunnen hun interesse kenbaar maken bij de Afdelingssecretaris of het Afdelingsbestuur kan zelf potentiële kandidaten benaderen. Afdelingen kunnen hun kandidaten doorgeven aan Frans van Duikeren, voor de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe (<a href="mailto:fransvanduikeren@online.nl">fransvanduikeren@online.nl</a>) of aan Birkitta Kortes voor het waterschap Rijn en IJssel (<a href="mailto:vvd@ps.gelderland.nl">vvd@ps.gelderland.nl</a>) </strong>Ter info: Kandidaten konden zich rechtstreeks aanmelden tot 15 april jl.</p>Wed, 28 May 2014 14:16:00 -0000VVD vraagt aandacht voor aansluiting A1/A30http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/69026/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/13886/preview.jpg" alt="" class="intro" />Tijdens de Statenvergadering op 28 mei, heeft de VVD aandacht gevraagd voor het knooppunt A1/A30 bij Barneveld. VVD Statenlid Anja Prins: "Dit knooppunt is van bovenregionaal belang. De afgelopen jaren is de verkeersdruk aldaar sterk toegenomen; dit heeft grote gevolgen voor de doorstroming e&#769;n voor de bereikbaarheid van de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley".</p>Wed, 28 May 2014 08:11:00 -0000