Statenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwshttp://www.vvdgelderland.nlStatenfractie / Kamercentrale Gelderland Laatste nieuwsnlDe VVD Statenfractie is er voor ķ!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77315/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/43871/preview.jpg" alt="" class="intro" />Heeft u een vraag over een zaak die bij u in de gemeente speelt en raakvlakken heeft met de provincie? Wilt u meer weten over de provinciale beleidsthema's? Bent u benieuwd naar de mening van de provinciale VVD-fractie over bepaalde onderwerpen? Of wilt u de Statenfractie eens uitnodigen voor een werkbezoek? Neem dan rechtstreeks contact op met het VVD-Statenlid dat verbonden is aan uw gemeente. In <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/73265/download.pdf" target="_blank"><strong>dit overzicht</strong>¬†</a>leest u welke naam bij welke gemeente hoort. Alle contactgegevens van de Statenleden vindt u <strong><a href="http://vvdgelderland.nl/mensen_23389/" target="_blank">hier</a>. Wij horen graag van u!</strong></p>Tue, 30 Jun 2015 10:01:00 -0000Veerkracht en lef in Neerijnen tijdens werkbezoek VVD TK-lid Helma Loddershttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/77081/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/73085/preview.jpeg" class="intro" alt="" />Maandag 15 juni jl. bezocht VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders (zie foto) de VVD-afdeling Neerijnen. Bart Elbers en Corrie-Christine van der Woude namen deel aan dit werkbezoek namens de VVD-fractie in Provinciale Staten. Onder leiding van oud-VVD Statenlid Roef van Waarden bezochten zij in twee uur tijd een heel aantal interessante locaties.</p>Tue, 16 Jun 2015 09:44:00 -0000Verklaring Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderlandhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76922/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/65845/preview.jpg" alt="" class="intro" />Verklaring van Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland:</strong> "Ik heb vanochtend in een interview uitlatingen gedaan die ik niet had moeten doen. Onbedoeld is het beeld ontstaan als zouden VVD'ers¬†te goed zijn om 2e klasse met de trein te reizen. Dit is uiteraard absoluut onjuist.¬†Noch ik, noch mijn fractieleden zijn van mening dat zij per 1e klasse zouden¬†moeten reizen. Daarom neem ik mijn woorden terug.¬†<br />Door deze verkeerde beeldvorming¬†heb ik¬†mijn partij geen goed gedaan. Ik bied¬†daarvoor mijn excuses aan. Als net benoemde fractievoorzitter¬†heb ik t√© ongenuanceerd uitlatingen gedaan die ook geen recht doen aan mijn mening en die van¬†mijn fractie."</p>Thu, 04 Jun 2015 16:19:00 -0000Beleidsrekening 2014: VVD trots op provinciale resultatenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76918/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72913/preview.jpg" class="intro" alt="" />VVD Statenlid Mike Waltmans tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 juni jl. (zie foto's): "Vandaag vieren we de jaarlijkse provinciale gehaktdag. Dat dit Gelderse gehakt ons goed mag smaken. Lekker gekruide verhaaltjes graag.<br />Gelderland sloot in 2014 een paar belangrijke provinciale mijlpalen af. De economische neergang stopte en economisch herstel trad gelukkig weer in. De werkloosheid nam niet meer toe. Het was ons laatste volledige jaar als aandeelhouder van Nuon. De provinciale taak van de jeugdzorg is gedecentraliseerd naar de gemeenten. En het was het laatste jaar van de bestuursperiode 2011-2015.</p>Thu, 04 Jun 2015 13:26:00 -0000Het coalitieakkoord voor 2015 - 2019http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76910/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72910/preview.jpg" class="intro" alt="" /></strong>Vier partijen (VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid) vormen sinds april 2015 samen het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten in het voorjaar van 2015 hebben zij een coalitieakkoord geschreven. Daarin staat waar het college van Gedeputeerde Staten (GS), zie foto, tot de volgende verkiezingen in 2019 aan werkt.¬†</p>Thu, 04 Jun 2015 10:15:00 -0000Definitieve VVD Statenfractie gaat graag voor ķ aan de slag!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76418/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72923/preview.jpg" class="intro" alt="" />Op woensdag 29 april jl. hebben de Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met een College van Gedeputeerde Staten van¬†drie vrouwen en drie mannen (zie ook <a href="http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76249/" target="_blank">onze eerdere berichtgeving</a>). <br />Trots kunnen wij melden dat voor de VVD Jan Markink en Conny Bieze opnieuw als Gedeputeerden zijn benoemd. Daardoor zijn er twee plekken vrijgekomen in de Statenfractie en deze worden ingevuld door Bart Elbers en Marieke Schriks die op 29 april jl. ook direct werden ge√Įnstalleerd als Statenlid. <br />De definitieve VVD Statenfractie is daarmee een feit. <br /><strong>Op de foto van links naar rechts: Anja Prins, Mike Waltmans, ¬†Hans de Haan (Fractievoorzitter), Bastiaan Meerburg, Ans Huisman, Bart Elbers, Frederik Peters, Marieke Schriks, Ren√© Westra.¬†</strong></p>Wed, 29 Apr 2015 17:27:00 -0000Gelders college telt drie vrouwen en drie mannenhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76249/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/68234/preview.jpg" class="intro" alt="" />Als de Staten er mee instemmen, krijgt Gelderland een college van Gedeputeerde Staten met drie vrouwen en drie mannen. Tijdens een persconferentie over het coalitieakkoord maakten de partijen ook hun kandidaat-gedeputeerden bekend.<strong> Het gaat om Jan Markink (foto onderstaand) en Conny Bieze (VVD) (zie foto), Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten (CDA), Michiel Scheffer (D66) en Josan Meijers (PvdA).</strong>¬†<strong>Bekijk <a href="http://www.gelderland.nl/4/actueel/Nieuws/Gelders-college-telt-drie-vrouwen-en-drie-mannen.html" target="_blank">hier</a>¬†de video¬†van de presentatie.</strong></p>Tue, 21 Apr 2015 19:03:00 -0000COALITIE GELDERLAND KIEST VOOR AMBITIE EN SAMENWERKINGhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76237/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/14394/preview.jpg" alt="" class="intro" />De nieuwe Gelderse coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA wil de economie versterken, levendige steden, een leefbaar platteland, een weerbare samenleving en meer duurzame energie. Maar deze ambities kan en wil zij alleen realiseren door nog meer te investeren in samenwerking. Dat staat in het <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72372/download.pdf" target="_blank">coalitieakkoord</a>¬†dat de vier partijen presenteerden op maandag 20 april. Bekijk <a href="http://www.gelderland.nl/4/actueel/Nieuws/Coalitie-kiest-voor-ambitie-en-samenwerking.html" target="_blank">hier </a>de video van de presentatie.</strong></p>Tue, 21 Apr 2015 19:00:00 -0000Kandidaten bekend voor Dagelijks Bestuur Waterschap Vallei en Veluwehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76270/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/68732/preview.jpg" alt="" class="intro" />De formatiebesprekingen tussen de fracties van Waterschap Vallei en Veluwe zijn onder leiding van de (in)formateur, de heer Co Verdaas succesvol verlopen. Dit heeft geleid tot een voordracht aan het algemeen bestuur over de samenstelling van het dagelijks bestuur. De heer Verdaas heeft op woensdag 15 april zijn eindrapportage over de samenstelling afgerond. De definitieve besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 29 april.</p>Tue, 21 Apr 2015 13:31:00 -0000Waterschap Rivierenland: VVD/AWP vindt onvoldoende gehoor bij roep tot innovatiehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76251/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/63840/preview.jpg" alt="" class="intro" /></strong>Afgelopen donderdagmiddag 16 april hebben de beoogde coalitiepartijen CDA, Water Natuurlijk, SGP/CU en de categorie ongebouwd besloten de onderhandelingen voor een nieuw dagelijks bestuur verder te gaan zonder de VVD/AWP. Het verzoek van de fractie VVD/AWP om innovatie en vernieuwing een dominante plek geven binnen het dagelijks vond onvoldoende gehoor.</p>Tue, 21 Apr 2015 09:49:00 -0000VVD in dagelijks bestuur Waterschap Rijn en IJsselhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76201/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72020/preview.jpg" class="intro" alt="" />Afgelopen dinsdag 14 april kwam de informateur van het Waterschap Rijn en IJssel, Frank Kerckhaert, terug met zijn bevindingen. Het voorstel is een coalitie te vormen bestaande uit CDA, Water Natuurlijk, LTO en de VVD.</strong><br /><em>Door: Annemieke Meiborg</em>¬†/¬†<em>@AnnemiekMeiborg -¬†</em>[Doetinchem] De afgelopen maanden is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. De VVD-fractie neemt met drie zetels (zie de drie gekozen kandidaten op de foto van links naar rechts; Floor Wissing, Bennie van Til, Berend Jan Bussink) plaats in het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorbereidingen begonnen medio 2014. Na het opstellen van de kandidatenlijst met als lijsttrekker Berend Jan Bussink, voormalig wethouder in Lochem en Wierden, voormalig Statenlid en in het dagelijks leven boer in Markelo, is een verkiezingsprogramma opgesteld.</p>Thu, 16 Apr 2015 15:40:00 -0000Liberale ontmoeting Gelderse VVD-wethouders en VVD-Statenfractiehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76134/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72261/preview.jpg" class="intro" alt="" />Ervaringen met elkaar delen over onderwerpen die spelen in alle gemeenten zoals de decentralisaties. Of met elkaar in discussie gaan over de bestuurlijke drukte. Diverse onderwerpen passeren de revue tijdens de reguliere bijeenkomsten van de Gelderse VVD-wethouders, die worden georganiseerd door Tila zur Lage en Rob Metz. Dit keer sloten aan het einde van de middag ook de bijna voltallige VVD Statenfractie en KC-voorzitter Niels Joosten aan waardoor de actuele stand van zaken in de Gelderse politiek uitgewisseld kon worden.</p>Mon, 13 Apr 2015 09:03:00 -0000Coalitie DB Waterschap Rivierenland bekend; VVD EN AWP dragen 1 heemraad voorhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/76038/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72171/preview.jpg" alt="" class="intro" /></strong>Een week na de be√ędiging van de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland hebben vijf partijen de intentie uitgesproken het dagelijks bestuur te gaan vormen:¬† CDA, fractie Ongebouwd, Waternatuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD. De afgelopen week voerde informateur Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, gesprekken met alle partijen van het nieuwe bestuur.</p>Tue, 07 Apr 2015 13:37:00 -0000VVD, CDA, D66 en PvdA werken verder aan coalitieakkoordhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75995/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72139/preview.jpg" alt="" class="intro" />De VVD,¬† CDA, D66 en de PvdA gaan samen het nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Gelderland¬†schrijven. Dat hebben de formateurs Jan Markink (VVD) en Jan Jacob van Dijk (CDA) vrijdag 3 april bekend gemaakt.¬†</strong>De formateurs hebben gesprekken gevoerd met SP, PvdA en D66. Dat was in lijn met het advies van de informateurs om twee varianten nader te verkennen: VVD, CDA en D66 met ofwel de SP ofwel de PvdA.</p>Fri, 03 Apr 2015 16:01:00 -0000VVD Statenfractie: enthousiast aan de slag voor ķ!http://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75954/<p><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72097/preview.jpg" class="intro" alt="" />Met gebakjes van VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra begon de allereerste offici√ęle fractievergadering van de 9 gekozen Statenleden goed op 1 april jl. <strong>Op de foto v.l.n.r. Bastiaan Meerburg, Anja Prins, Jan Markink, Frederik Peters, Ren√© Westra, Ans Huisman, Hans de Haan, Conny Bieze, Mike Waltmans.¬†</strong><br /><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72100/view.png" width="130" height="150" class="right" alt="" />Onder leiding van fractievoorzitter Jan Markink (tevens Gedeputeerde) besprak de fractie de ontwikkelingen op het gebied van de formatie en werd met elkaar van gedachten gewisseld over het proces om te komen tot een nieuwe coalitie.¬†Daarnaast zijn er diverse lopende zaken, die na alle drukte, rondom de verkiezingen, ook weer onze aandacht behoeven.¬†De fractie heeft daarom¬†gisteren Hans de Haan (zie foto) gekozen als Vice-Fractievoorzitter voor de periode dat Jan Markink Fractievoorzitter is.</p>Thu, 02 Apr 2015 11:22:00 -0000Nieuwe fase in Gelders formatieproceshttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75951/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/33746/preview.jpg" class="intro" alt="" />VVD-leider Jan Markink (zie foto) zal op vrijdag 3 april om 16.00 uur in de Wijsmanzaal van het Huis der Provincie in Arnhem toelichten hoe Jan Jacob van Dijk (CDA) en hij het verdere formatieproces in willen gaan.¬†</strong>Het advies van de twee informateurs om te onderzoeken met welke partijen de VVD en het CDA inhoudelijk verder willen (D66, PvdA, SP) hebben zij ter harte genomen. Markink wilde ook vaart houden in het proces, gaf hij bij het in ontvangst nemen van het advies op woensdag 1 april aan.</p>Thu, 02 Apr 2015 11:00:00 -0000Twee mogelijkheden voor nieuwe coalitiehttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75952/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72090/preview.jpg" alt="" class="intro" />De informateurs Marianne Schuurmans en Geert Jansen (zie foto) benoemen in hun <a href="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72089/download.pdf" target="_blank">advies</a>¬†aan de opdrachtgevers twee mogelijke coalities. Ofwel een combinatie van VVD, CDA, D66 en SP, of doorgaan op de oude voet met de combinatie VVD, CDA, D66 en PvdA.</strong>¬†<br />In hun advies¬†hebben zij rekening gehouden met zowel een ruime steun in zetelaantal in Provinciale Staten, de uitslag van de verkiezingen als de Gelderse bestuursstijl. Het is nu aan de VVD (Jan Markink) en het CDA (Jan Jacob van Dijk) om dit advies verder uit te werken.</p>Wed, 01 Apr 2015 10:55:00 -00003 VVD-ers geÔnstalleerd in Waterschapsbestuur Rijn en IJsselhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75885/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/72020/preview.jpg" class="intro" alt="" />Doetinchem</strong> - Afgelopen donderdag 26 maart zijn de nieuwe bestuursleden voor het Waterschap Rijn en IJssel be√ędigd. Namens de VVD zijn de door u gekozen leden Berend Jan Bussink, Floor Wissing en Bennie van Til ge√Įnstalleerd (zie foto v.l.n.r. Floor, Bennie, Berend Jan).¬†</p>Mon, 30 Mar 2015 13:19:00 -0000Nieuwe Gelderse Staten geÔnstalleerdhttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75820/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/71936/preview.jpg" class="intro" alt="" />Met het afleggen van de eed of de verklaring en belofte ten overstaan van de Commisaris van de Koning Clemens Cornielje zijn de 55 leden van Provinciale Staten op 26 maart ge√Įnstalleerd. De komende vier jaar besturen deze volksvertegenwoordigers de provincie Gelderland.<br /></strong></p>Fri, 27 Mar 2015 10:39:00 -0000Provinciale Staten nemen afscheid en Koninklijke Onderscheiding voor o.a. Marieke Schrikshttp://www.vvdgelderland.nl/actueel_5836/75776/<p><strong><img src="http://www.vvdgelderland.nl/-docs-/71937/preview.jpg" class="intro" alt="" />Commissaris van de Koning Clemens Cornielje mocht¬†vier vertrekkende Gelderse Statenleden uit naam van Koning Willem Alexander benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.¬†</strong>Peter van Boheemen (CDA), Jan Hutten (CDA), Herman Koster (CDA), en Marieke Schriks (VVD) (zie foto) viel die eer te beurt. Eppie Klein (SGP) werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. (Zie foto onderstaand van alle gedecoreerden.)¬†Alle afscheid nemende leden van Provinciale Staten kregen de Statenpenning uitgereikt.</p>Wed, 25 Mar 2015 17:15:00 -0000